Ett mail med ett intressant experiment

Fick ett mail med ett intressant experiment som jag inte haft anledning att göra själv. Har ju varit skeptisk till stränghållare i metall och min teori har varit att den hårda infästningen av strängkulan är orsaken till det mindre bra ljudet i gitarrer med såna. Har noterat att många moderna tillverkare av jazzgitarrer ofta har …

Continue reading ‘Ett mail med ett intressant experiment’ »

Ny metod för bättre halsmontering

Flaggade lite för att jag kommit på ett nytt säkrare sätt att limma in halsen. Främst för att undvika att behöva lägga in en triangulär shim under greppbrädan på locket, men också för att lyckas bättre med halsens vinkel som hittills varit ett lotteri med många nitlotter… Har provat metoden på tre GammelGura i batchen …

Continue reading ‘Ny metod för bättre halsmontering’ »

Förbättrad jigg for att limma kerfing

Jag använder i princip samma jigg för att limma botten och kerfing. Det som skiljer är mothållen som är tvingar när jag limmar botten och raka träbitar när jag limmar kerfing. Med samma bottenplatta. Jiggen för bottenlimning fungerar mycket bra, men de raka träbitarna fungerade inte så bra som jag ville på grund av att …

Continue reading ‘Förbättrad jigg for att limma kerfing’ »