Pågående batch, GG199-203

Alla lock har fått sina ribbor limmade och justerade. För locken använder jag min hopfällbara go-bar och en bottenplatta med samma radius som ribbornas undersida. Eftersom jag limmar flera stora plattor i locket behöver dom limmas mot en yta som är böjd i två dimensioner, bottenribborna kan däremot limmas mot ett endimensionellt mothåll med samma …

Continue reading ‘Pågående batch, GG199-203’ »

Pågående batch, GG199-203

Alla gitarrer i pågående batch har fått sina sprickor lagade (det var en hel del!). Bottnarna har fått nya ribbor, halsarna kolfiberstavar. Alla ribbor och stallplattor har valts ut och kapats till, ribborna har fått rätt radius och triangulerats.  Ovanligt nog behövde jag inte tunna varken lock eller botten på någon av instrumenten då alla …

Continue reading ‘Pågående batch, GG199-203’ »