Bättre metod för intonering

Har gjort flera översadelsintoneringar och mätt upp varje enskild gitarr. Min erfarenhet säger mig att det inte finns någon matematisk ekvation som gäller för alla gitarrer, varje intonering blir lite annorlunda.  Därför måste man mäta på nytt varje gång. En sak som stört är att de uppmätta måtten till intoneringspunkten på stallbenet inte stämde så …

Continue reading ‘Bättre metod för intonering’ »