Förbättrad jigg for att limma kerfing

Jag använder i princip samma jigg för att limma botten och kerfing. Det som skiljer är mothållen som är tvingar när jag limmar botten och raka träbitar när jag limmar kerfing. Med samma bottenplatta. Jiggen för bottenlimning fungerar mycket bra, men de raka träbitarna fungerade inte så bra som jag ville på grund av att sargen på en gammal gitarr sällan är varken rak eller 90 grader, den kan luta eller vara deformerad. Det är viktigt att sargen fixeras i exakt den position den hade med den gamla kerfingen när den nya limmas på, annars följer inte sargen med den nya kerfingen bottens form.

Insåg att jag måste göra någonting. En maskinskruv monterades överst i träbiten med en rundstav i björk på toppen som skruvas in och justeras så att en dörrstopp på toppen av rundstaven precis kommer i kontakt med sidan. Enda problemet var att samma sak måste göras på de ca 40 mothåll jag tillverkat innan… alla momenten multiplicerades med 40! Tog nästan en hel dags tomteverkstad för att få det klart…

En av de GammelGura jag håller på med hade ett par bitar kerfing som lossnat och som måste limmas tillbaka. Testade med den uppdaterade jiggen även om den egentligen bara behövs när all kerfing ska bytas ut.

Tre mellanlägg mellan bottenplattan och locket lyfter upp gitarren till rätt höjd för att lämna utrymme för kerfingklämmorna. Med hjälp av ett 0.05 mm bladmått kunde jag skruva in varje mothåll individuellt mot sidan så den precis nuddade sargen. Drog lite till på skruven och tappade med fingret på sargens insida till dess det kändes stumt. Med sargen hårt fixerad kunde jag sen limma fast de lösa bitarna kerfing.

Eftersom mothållen skruvas fast med två skruvar i bottenplattan behövs definitivt en liten skruvdragare förutom den vanliga stjärnmejseln! Nästa hela utbyte av kerfing kommer att gå bra 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.