Skära skåror i översadeln

Är alltid på jakt efter förbättringar i mina metoder. Ibland stora och ibland små. Tidigare har jag använt en vinkelhake för att skära spåren för strängen i 90 grader tvärs översadeln. Men med en lång linjal mellan matchande strängpinnehål och markeringen på översadeln får man en ytterst liten men korrekt lutning på skärningen. Strängen passerar översadeln på ett mer naturligt sätt, skärningen blir en förlängning av strängen och strängen böjer av bara en gång istället för två. Kanske glider strängen lättare. Skillnaden är knappt synlig, men den finns!