Bättre metod för intonering

Har gjort flera översadelsintoneringar och mätt upp varje enskild gitarr. Min erfarenhet säger mig att det inte finns någon matematisk ekvation som gäller för alla gitarrer, varje intonering blir lite annorlunda.  Därför måste man mäta på nytt varje gång.

En sak som stört är att de uppmätta måtten till intoneringspunkten på stallbenet inte stämde så bra som man skulle kunna önska. Har använt stoboskopstämmaren som facit och måtten bara som ett förslag. Ibland har det hänt att stallbenet inte räckt till för att nå intoneringspunkten för de två tjockaste strängarna och ett bredare stallben tillverkats. Något var fel i Konungariket Danmark…

Började misstänka att det är skillnad mellan intoneringen av stallbenet med ett flytande stall och ett stall med strängpinnar. Jag har använt en stränghållare för att mäta upp intoneringen på fasta stall. Jag gjorde en jigg för att kunna använda en strängpinne istället, alltså likadant som på den färdiga gitarren. Här är prototypjiggen under mätning.

En strängpinne i mässing fick ett hål borrat och gängat. Två muttrar är fästa mot varandra, muttrarna sitter fast i skruven när den vrids. En stav i aluminium har två skruvar som fäster ett “gem”, staven kan justeras med skruven i strängpinnen och “gemet” med den. Använder mina borrar med steg om 0.1 mm tjocklek för att tillsammans med “gemet” ge strängen den rätta höjden vid 12:e bandet. Intonationspunkten är mitt på “gemet”. Jiggen fungerar väldigt bra, borren följer med vid justering av “gemet” då den kläms fast mellan “gem” och sträng.

Gjorde tre separata intoneringsmätningar på samma gitarr och med samma strängar. Först som på bilden med en sträng i taget med den nya jiggen (den andra strängen behövs bara för att hålla fast styrningen av strängarna för nollbanden), en med samma jigg men med alla strängar uppstämda och en med den gamla metoden med stränghållare.

Tabellerna visar sträng, avstånd från baksidan av 1:a bandet till intoneringspunkt översadel (mm), avstånd från baksidan av 1:a bandet till intoneringspunkt stallben (cm).

1 Ny jigg en sträng i taget
E  35.00 58.85
A  35.18 58.70
D  36.77 58.65
G  35.48 58.60
b  36.16 58.50
e  35.79 58.40

2 Ny jigg alla strängar uppstämda
E   34.96 58.85
A   34.70 58.65
D   36.56 58.65
G   35.41 58.60
b   36.20 58.55
e   35.86 58.40

3 Gammal metod med stränghållare
E   34.29 58.60
A   34.83 58.50
D   36.50 58.50
G   35.31 58.50
b   35.89 58.50
e   35.77 58.40

Skillnaden är lite chockerande minst sagt. Med ett pinnstall är intoneringpunkten för den tjocka E strängen 2.5 mm längre ned på stallet än med ett flytande stall! Däremot intonerar den tunnaste e strängen likadant. Skillnaden i de två mätningarna med den nya jiggen är mest mätfel (hade problem att avläsa stroboskopstämmaren för A strängen), mest beroende på att det var så jobbigt att mäta med tre strängar samtidigt på borren. Metoden med en sträng i taget är den jag kommer att använda.

Den färdiga jiggen gjordes helt i mässing.

En komplett intonering gjordes med måtten från den nya jiggen och enskilda strängar på gitarren. För första gången gick måtten på stallbenet att lita på och intoneringen blev också väldigt bra direkt utan tidsödande justeringar som innan. En fördel är att jag inte behöver göra stallbenet lika tjockt som tidigare för att hitta rätt intonering, måtten går att lita på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.