Förbättrad ribbning i locket

Jag har gått och funderat lite på hur jag ribbar upp locket i GammelGura gitarrer. Det var dags att förbättra mina metoder.

I och med att jag tillverkade en go-bar jigg har nya möjligheter öppnat sig. Bland annat kan jag limma ribbor och granplattor mot en yta som är böjd i båda riktningarna, både tvärs och längs gitarren. Med mina gamla mothåll fick jag rätt böjning bara tvärs gitarren. Vilket är optimalt för de stora ribborna, men inte plattorna med större limyta. Man kan också limma fler komplexa bitar på en gång då go-bar ribborna tar mindre plats.

Jag håller på att renovera en sällsynt P. A. Anderberg parlor från ca 1905 och USA. I den limmades några originalribbor om och jag noterade att det faktiskt var lätt att stoppa in ändarna av ribborna i urtagna luckor under kerfingen. En stor fördel är också att ribban sitter fast utan lim medan man mäter ut placeringen på lockets alla detaljer. Framförallt var det snyggare än mina stoppklossar på ribbornas ändar! Gitarren hade också en tunn stallplatta i lönn tvärs locket som smalnade av på ömse sidorna av stallet, som i en Levin parlor fast bättre gjort.

En annan detalj som jag funderat på är de obligatoriska sprickorna i locket på ena eller båda sidorna om greppbrädan. Kanterna på greppbrädan hamnar nästan alltid längs en årsring i lockets trä och blir en anvisning där en spricka kan uppstå. Då greppbrädans trä krymper mer än lockets trä (speciellt om det är ebenholts) och/eller när halsen börjar rotera in mot ljudhålet av strängdraget, får man spänningar och en spricka i locket vid kanten av greppbrädan.

De sex GammelGura i pågående batch har fått en ny variant på ribbningen. Här är en bild på en av dom med olimmade och inte trimmade ribbor och plattor.

Jag numrerade de olika ribborna med blyerts. Den gula tejpen på granplattan överst är till för att skydda granplattan från kladd av hudlim.

Alla ändar på de tvärgående ribborna har stuckits in under kerfingen. Det är inte svårt att skära upp små luckor med en kniv, stämjärn och kratsa ut träet med en böjd skrapkniv som annars används för att rensa sågspår för band i en greppbräda. Faktiskt mindre jobb än att limma alla de små stoppklossarna jag använt innan! Ändarna på stallplattans vingar är däremot inte instoppade under kerfingen utan tunnas ned till ingenting i änden för att inte binda upp locket i onödan.

Alla ribbor och plattor är gjorda i gran med stående ådring. Undersidan på alla ribbor och granplattor ges en liten 30″ radius på undersidan, samma radius som skålen i mothållet i go-baren.

Granplatta 1 (med den gula tejpen) är 1,5 mm tjock och har ådringen tvärs lockets ådring. Då den sneda kanten passerar flera av locket årsringar och även kanterna på greppbrädan blir det ingen anvisning för en spricka i locket. Då greppbrädan krymper fördelas spänningen över flera av ådringarna i locket, förhoppningsvis kommer det inte att bli den obligatoriska sprickan i locket. För att inte förspänna locket vid limningen av greppbrädan använder jag också Old Brown Glue (varmt hudlim med tillsatt urea) istället för varmt hudlim som tidigare mellan greppbräda och lock. OBG krymper inte när den torkar som varmt hudlim och fisklim gör.

A-frame ribborna 2 och 3 är rektangulära och 6 x 6,5 mm. Båda har jackats ut 1,5 mm ovanpå granplatta 1, vilket gör att de är 5 mm tjocka ovanför ribba 4. Granplatta 1 får vara hel för att göra sitt jobb på bästa sätt.

Ribba 4 är rektangulär och formas från en blank som är 8 x 15 mm. Ändarna tunnas ned från 6 cm från änden till ca 1 mm tjocklek längst ut. I ribbans undersida görs två luckor som precis passar A-frame ribborna 2 och 3.

Ribba 5 är triangulerad från en blank som är 8 x 15 mm. Ändarna tunnas ned från 7 cm från ändarna och små uttag görs för att stoppa in ändarna på A-frame ribborna.

Den onumrerade granplattan mellan ribba  5 och 6 är 1,5 mm och tunnad till ingenting i kanterna. Även den här plattans kanter passerar flera ådringar i locket för att inte ge en anvisning för en spricka.

Ribba 6 är triangulerad från en blank som är 8 x 15 mm. Ändarna tunnas ned från 7 cm från ändarna.

Stallplattans granplattor 7-9 är alla i 3 mm tjock gran. Vingarna 7 och 9 har ådringen tvärs lockets ådring medan den centrala plattan, ca 8 x 6 cm, under stallet har ådringen längs locket för bästa styvhet. Vingarna är 3 cm breda fram till kanten på stallet där den smalnar av till 1 cm. Min förhoppning är att gitarrlocket svarar snabbare när man spelar då vibrationer färdas ca 4 gånger snabbare längs ådringen än tvärs. Vingarna håller också ihop locket och minskar risken för sprickor i kanten på stallets ändar, speciellt om det är ett pyramidstall med en rak kant.

Ribba 10 är 3 mm tjock och ca 0,5 x 20 cm, längden varierar beroende på locket form. På en del Europeiska parlor gitarrer behövs den inte då stallet är nära ändklossen.

Stallplattan med sina vingar limmas ihop separat med varmt hudlim, fogarna är slipade i 45 grader för att göra dom starkare. Efter ca 20 minuter kan den grovformas, undersidan sandas till en radius och kanterna fasas av. Den centrala plattan ges en form som liknar profilen på en flygplansvinge.

Alla ribbor och plattor kan limmas i ett enda moment i go-bar jiggen. Jag använder mothåll för att inte trycka sönder den mjuka granen och fördela trycket från go-bar ribborna, de placeras ut i rätt ordning innan jag börjar limma. Mothållen för större ytor har en mjuk 4 mm yogamatta i gummi på undersidan för att fördela trycket över hela ytan. Speciella mothåll i aluminium är gjorda för  de triangulära ribborna och ribbornas sluttande ändar. Det stora mothållet på den flygplansvingeformade centrala delen av stallplattan har spårats upp för att vara extra böjlig. Den platta och tunna ribba 10 har bara en remsa genomskinlig plast ovanpå.

A-frame ribborna styrs in från sidan genom hålen i ribba 4:a. Där blir det en hel del kladd med det varma hudlimmet, vilket är skälet till att jag skyddar granen i platta 1 med low-tack tejp. Använder hela tiden en tunn trasa, en bordskniv och en tunn palettkniv för att torka bort överflödigt lim.

Det blir en hel skog av go-bar pinnar när man är klar! Mina pinnar är 8 mm björkstavar som plattas ned till ca 6 mm med hjälp av min valsputs. Varje del som limmas värms upp med en värmepistol, satt på ca 300 grader, för att förlänga limtiden. Tidigare limningar kan också värmas för att mjuka upp limmet på nytt, en av många fördelar med varmt hudlim.

Det återstår att se om de förlängda vingarna på stallplatta ger önskat resultat, om inte annat så hjälper förlängningen  till att hålla ihop lockets fibrer.

Ribborna formade efter hyvling och slipning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.