Nässjö Musikinstrumentfabrik

Inte mycket är känt om de Levin parlor kopior som ibland dyker upp med en brännstämpel med texten “Nässjö musikinstrumentfabrik” inuti. De finns också de som är stämplade “Musikinstrumentfabriken i Tranås” eller “NYA musikinstrumentfabriken Göteborg”, uppenbarligen gjorda enligt samma mall. De är kopior av Levin parlor gitarrer och gjordes under en period från ca 1910-1930 på de tre orterna. De är oftast tillverkade med mindre finess än motsvarande Levin parlor gitarrer med klumpigare ribbor och tjockare hals, lock, sida och botten. Hantverket är för det mesta inte lika bra som i en Levin, de låter inte lika bra som original. Däremot kan de ha mer exotiska träslag och mer inläggningar. Mera ögonfröjd än öronfröjd!

Det finns en publikation, “Nässjö handel och industri i ord och bild”, från 1917 med några sidor om Nässjö musikinstrumentfabrik. En engelskspråkig sida hade lyckats hitta den och boken fanns faktiskt att köpa på ett antikvariat! På sidorna 159-161 kunde man läsa att fabriken startade i Nässjö 1916, innan dess hade tillverkningen funnits i Tranås. Troligtvis (att döma av utseendet på de instrument jag sett) tillverkades instrument i Nässjö till mitten av 1920-talet. “NYA musikinstrumentfabriken Göteborg” kom senare, troligtvis på 1930-talet.

Scannade in sidorna och bilderna 🙂

Gjorde separata större scanningar av bilderna.


NÄSSJÖ HANDEL
OCH INDUSTRI
I ORD OCH BILD

av ARVID WALLERSTRÖM

Förlag
WALLERSTRÖMS BOKTRYCKERI NÄSSJÖ
Pris 4 Kronor

DEN 1 MAJ 1916 GRUNDADES DENNA FABRIK I NÄSSJÖ av fabrikörerna Alfr. Andersson och C. W. Johansson, vilka dessförinnan bedrivit musikinstrumenttillverkning i Tranås.

Till fabrikslokaler inköptes bröderna Knut och Oskar Karlssons f. d. möbelfabrik belägen utmed Brogatan. Här fortgick fabrikationen tills i september i år, då det gamla fabrikshuset försåldes till Nässjö Gjuteri och Mek.Verkstad, och ett sommar nyuppfört storstilat fabrikskomplex togs i anspråk. Uti detta fabrikshus, i vars undre våning Nässjö Såg- & Trätoffelfabrik är inrymd, disponerar musikfabriken andra och tredje våningarna, varest äro inrymda maskinsal, lackérsal, hopsättnings- och kompletteringssal samt stämrum och kontorslokaler.

Vid fabriken tillverkas huvudsakligast guitarrer och zittror i flera olika slags kvalitéer och prislägen. Instrumenten försäljas icke blott i Sverge utan även till stor del i Norge. Arbetspersonalen uppgår till omkring 20 personer. Arbetet i fabriken ledes av verkmästare Hj. Johnson.

Omsättningen utgör omkring 60,000 kronor.

I april månad detta år utträdde fabrikör C. W. Johansson ur firman, som numera ensamt äges av fabrikör Andersson.

Förlagskapitalet uppgår till cirka 30,000 kronor.

Trots de försvårade omständigheter, som äro förknippade med anskaffning av råvaror för fabrikationens fortgående, har rörelsen hittills obehindrat kunnat vara i gång. Avsättningen under dessa sista år har också betydligt ökats, och är det därför stora utsikter att än ytterligare kunna driva upp rörelsens omfång, öm icke krigets verkningar än mera komma att lägga allt för stora hinder i vägen härför.

Fabrikör Andersson har för avsikt att framdeles ombilda firman till aktiebolag.

Det finns också en hemsida som ännu är tom, men som har kontaktuppgifter. Det är släkten till Hjalmar Johnsson, som låg bakom tillverkningen, som gräver och ska publicera resultatet på den här sidan.

Pratade också med Hans Lind i Göteborg. Hans hade hittat lite uppgifter, tydligen började tillverkningen i Tranås 1916, fabriken flyttades sen till Nässjö 1917. Kan också vara så att en av de ansvariga flyttade tillbaka till Tranås då de blivit osams med samtidig produktion på båda orterna, men det är inte helt säkert. Någon hade också varit anställd av Levin. Senare flyttade fabriken vidare till Göteborg. Alla tre “musikinstrumentfabrikerna” var i grunden samma tillverkare, men på olika adresser och kanske med olika ansvariga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.